Välkommen till Göta Hemtjänst

Göta Hemtjänst erbjuder er omvårdnad, omtanke och omsorg av högsta kvalitet

Vi är godkända att utföra hemtjänst i Göteborgs Stad och strävar efter att våra brukare ska kunna bo hemma och ha möjlighet till en fungerande vardag, känna att man har inflytande, ska bemötas med respekt, kunna känna tillit och trygghet och ha tillgång till en mycket god vård och omsorg. Genom tydliga rutiner, bra samarbete, god kommunikation, kontinuitet , kompetens och tillgänglighet kan vi lova er god kvalitet i vårt arbete. Vi arbetar med hjärta och finns alltid till hands.

Läs mer

Vårt fokus ligger på

Vad kan vi göra för er?

Ring oss på 031 - 330 85 08
Kontakta oss

Att ansöka om hemtjänst

Idag kan du själv välja eller byta till en av utförarna i din stadsdel. Du kan ansöka hos en socialsekreterare om du är under 65 år eller en biståndshandläggare om du är över 65 år via e-tjänsten på Göteborgs stads webbplats (krävs bank-id eller e-leg) eller skriftligt på en blankett. Du kan få mera information via länken nedan.

Klicka här för att komma till Göteborgs stads webbplats

Väljer du Göta hemtjänst som utförare kommer din biståndshandläggare att skicka en beställning till oss. Därefter kommer vår planerare att ta kontakt med dig och bestämmer tid för första möte hos er där man tillsammans går igenom om hur och när hjälpen ska utföras. Ditt beslut kan bestå av serviceinsatser som t.ex. städ, tvätt och inköp eller omsorgsinsatser som t.ex. personlig hygien, hjälp med måltider, tillsyn, promenad eller rehabilitering, eller både service- och omsorgsinsatser.

Kostnaden för hemtjänst är detsamma oavsett om ni väljer kommunalt eller en extern/privat utförare.